Modernisering ziektewet

Website_losbeeld1

Onder de huidige Ziektewet (ZW) zijn er voor u geen gevolgen ten aanzien van de ziektewetpremie op het moment dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek uit dienst gaat.

Per 1 januari 2014 verandert dit. De kosten van de ZW uitkeringen voor werknemers die na een tijdelijk of flexibel contract ziek uit dienst gaan, komen ook (gedeeltelijk) voor uw rekening.

Concreet betekent dit dat u een gedifferentieerde ziektewet­premie gaat betalen die afhankelijk is van het aantal werk­nemers dat in de ZW belandt. Indien een hoog aantal flexibele krachten ziek uit dienst gaat, dan stijgt de premie. Dit geldt óók als er een ziekmelding plaatsvindt in de 28 dagen ná beëindiging van het contract, de zogenaamde ‘nawerking’. Als werkgever bent u door de nieuwe wetgeving nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor de schadelast van zieke (ex-) werknemers. Dit stelt u voor nieuwe en wellicht ook in­gewikkelde keuzes.

Zo mag u bijvoorbeeld de keuze maken om voor de ZW eigenrisicodrager te worden. Als eigenrisicodrager organiseert u zelf de uitvoering van uitkeringen voor zieke (ex-) werknemers en neemt u de re-integratietaken van het UWV over.  Dit kan voor u financieel interessant  zijn. LexPartners denkt hierin graag met u mee.

Heeft u deze brief van het UWV ook ontvangen, bel ons dan gerust voor een vrijblijvend advies. Wij bereiden u graag voor de juiste maat­regelen te nemen om de uitkeringslast te beheersen.

Neem contact op met: Mr. C. Oerlemans,  tel.: 076-5200021, email: coerlemans@lexpartners.nl

Comments are closed.