image description

Bedrijfsadviseurs

Tijdens de levensloop van een onderneming kunnen situaties ontstaan waarin een structuuraanpassing wenselijk of noodzakelijk is. De ervaren bedrijfsadviseurs van LexPartners zijn – samen met externe professionals, zoals fiscale juristen, accountants en banken – uw sparringpartner en gespecialiseerd adviseur bij:

Groei van uw onderneming
Groei van uw onderneming – bijvoorbeeld van een vennootschap naar een meer op groei gerichte holdingstructuur met dochterondernemingen – vraagt naast de juridische aanpassing, ook om herstructurering (of herverdeling) van bezittingen en financieringen/schulden.

Fusie of overname
Voor de invulling van een samenwerkingsverband met derden is advies over de juiste structuur en indeling essentieel voor alle betrokkenen. Naast optimalisatie van de organisatiestructuur is juist in deze omstandigheden een adequate vennootschappelijke en financiële structuur een absolute noodzaak voor toekomstig succes.

Bedrijfsoverdracht
Uw onderneming overdragen aan een of meerdere familieleden vraagt om een juiste verdeling van rollen. Voor zowel de zittende als nieuwe generatie is uw bedrijf gebaat bij een zorgvuldige structuur in het kiezen voor aandeelhouders of het uitkopen van personen.
Op deze wijze wordt er een werkbare en succesvolle bedrijfsovergang gerealiseerd.

Onderneming in zwaar weer
U kunt te maken krijgen met financiële moeilijkheden, dreigende confiture of een faillissement. Op verzoek van eventuele aandeelhouders, investeerders, banken of uzelf geven wij een positieve wending aan ondernemingen in zwaar weer en bent u verzekerd van een sterke bedrijfsadviseur om te komen tot de juiste oplossing.

In faillissementssituaties zijn wij voor curatoren en voormalige eigenaren een sterke steun om een nieuw bedrijf uit de boedel op te bouwen.

Nieuwe financiering
In voorkomende gevallen helpen wij u samen met onze relaties aan het verkrijgen van nieuwe financieringen of aandeelhouders.