image description

Juridisch huisadviseur

De huisadviseur is een ideaal concept voor de MKB/MKB+ ondernemer met behoefte aan juridische ondersteuning. U besteedt de gehele juridische begeleiding van uw onderneming uit aan LexPartners en heeft de beschikking over een eigen bedrijfsjurist, zonder dat deze bij u in dienst is. LexPartners heeft een aantal maatoplossingen – toegesneden op de omvang van uw behoefte aan juridische dienstverlening – voor een aantrekkelijk vast tarief.

Alle pakketten bieden adequate eerstelijns juridische ondersteuning:

  • U ontvangt juridische ondersteuning op al onze aandachtsgebieden.
  • Uw jurist is dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren voor de eerste beantwoording c.q. beoordeling van (korte) praktische vragen en juridische kwesties. Voor noodhulp buiten kantooruren heeft LexPartners een telefonische helpdesk.
  • Uw jurist verricht een eerste check (met eventueel kleine aanpassingen) van overeenkomsten en documenten welke binnen uw onderneming worden gebruikt c.q. welke door derden aan u in het kader van uw gebruikelijke bedrijfsvoering worden voorgelegd.
  • U heeft regelmatig persoonlijk contact en een algemene bespreking met uw adviseur over uw juridische aangelegenheden en documenten. Zo waarborgt u voortdurende bewaking van de status en mogelijke verbetering daarvan.
  • U krijgt eerstelijns advisering en eventueel een eerste bemiddelingsbespreking of brief bij mogelijke conflicten. U voorkomt vergaande juridische consequenties, wanneer kwesties nog in der minne zijn op te lossen.

Indien gewenst kan de jurist van LexPartners deze werkzaamheden deels op locatie bij uw bedrijf verrichten. Daardoor kennen zij de interne organisatie en is onze dienstverlening toegankelijk voor het gehele bedrijf. Hierdoor zijn wij niet alleen effectiever maar ook meer kostenefficiƫnt.

Voor meer informatie over tarieven klik hier