image description

Project-en interimjuristen

Indien u reeds een of meerdere juristen in dienst heeft of zelf over een juridische afdeling beschikt, kunt u toch nog tegen capaciteitsproblemen aanlopen. Bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschapsverlof of piekbelasting in verband met bijzondere projecten. LexPartners stelt in voorkomende gevallen een van haar juristen ter beschikking voor de begeleiding van dergelijke juridische projecten dan wel  als interim-jurist, ter vervanging van uw eigen vaste bedrijfsjurist.