image description

LexPartners wil u graag laten zien hoe uw juridische huishouding eruit ziet. De Legal Scan is een uitstekend middel om nauwkeurig in kaart te brengen wat uw juridische verplichtingen zijn, waar er eventueel problemen kunnen ontstaan en hoe deze problemen bij voorbaat al verholpen kunnen worden.

In een deze Legal Scan worden de volgende zaken gecheckt:
• juridische documentatie betreffende de vennootschap(pen), zoals statuten, notulen van aandeelhoudersvergaderingen en eventuele aandeelhoudersovereenkomsten;
• uw algemene voorwaarden;
• commeriële contracten met uw klanten en leveranciers;
• arbeidsovereenkomsten met bijbehorende personeelsreglementen;
• financieringen en zekerheden;
• vergunningen;
• verzekeringen;
• overige voor uw onderneming belangrijke contracten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opennemen.