Disclaimer

De informatie op deze website (inclusief mogelijke links naar en van een website van een derde partij) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. LexPartners is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website en/of het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website of waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door LexPartners worden gewijzigd. De informatie is uitsluitend bedoeld voor de bezoeker van de website en mag onder geen voorwaarden worden overgedragen, gekopieerd, verwerkt dan wel verspreid. Informatie verzonden aan LexPartners via e-mail of de formulieren en op website van LexPartners is niet beveiligd en wordt als niet vertrouwelijk beschouwd.