image description

Visie

Juridische dienstverlening is in onze visie aan vernieuwing toe. In de huidige vorm voelt de ondernemer een drempel om juridische ondersteuning te zoeken en de kosten staan vaak niet in verhouding tot de beschikbare middelen. Er wordt onnodig bespaard op de juridische adviesbehoefte, hetgeen in een later stadium kan leiden tot een zeer kwetsbare positie en hoge (proces)kosten.

LexPartners neemt de barrière om een juridisch adviseur te benaderen weg. Wij denken mee over het indekken en oplossen van risico’s en bieden een full service concept door als sparringpartner vroegtijdig extra mogelijkheden en kansen aan te dragen.

Eigentijdse juridische ondersteuning

LexPartners beoogt een juridische waakhond te zijn met heldere contracten en adviezen, duidelijke waarschuwingen voor valkuilen en goed anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast waarborgt LexPartners de juridische belangen van ondernemers tegenover derden. Door te werken met moderne communicatiemiddelen besparen onze professionals veel kosten. Ook is er voor klanten een uitgebreid database systeem, waarin direct een groot aantal standaard documenten beschikbaar zijn.

Goed ondernemerschap vereist het bepalen van het gewenste risiconiveau voor de onderneming en de juridische positie van de onderneming in alle opzichten op een juiste wijze af te dekken. LexPartners biedt hiervoor de best passende en eigentijdse juridische dienstverlening.