Privacy

PRIVACY

LexPartners hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Als u een e-mail zendt via deze website, registreren wij deze e-mail op naam. De persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Het bestand van LexPartners kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van nieuwsbrieven. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw opdracht uit te voeren of in het kader van een risico-analyse.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • Voor het opnemen van contact met u;
  • Het toezenden van een eventuele nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor ontvangsten, seminars en cursussen;
  • Voor marketingdoeleinden van LexPartners.

Indien LexPartners op een andere wijze dan de bovenstaande gebruik wenst te maken van uw persoonsgegevens, dan zal dit alleen plaatsvinden indien u daar uw toestemming voor hebt verleend. Om het verkeer op de website te stroomlijnen en analyseren wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Wijzigen

LexPartners kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Via de hyperlink privacy statement op de website kunt u de laatste versie te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan LexPartners verstrekt.

Vragen/recht op inzage

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door  LexPartners, dan kunt u verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u per e-mail kenbaar te maken via info@lexpartners.nl. Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt u dit aangeven op bovengenoemd adres. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.

LexPartners wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. LexPartners heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy-beleid kunt u contact opnemen met ons via info@lexpartners.nl.

COOKIESTATEMENT

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LexPartners gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot onder meer natuurlijke personen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan lexpartners.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van deze website.